Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Zakaj pisna pogodba?


Pogodbo morajo stranke skleniti v določeni obliki (pisni obliki ali v obliki notarskega zapisa), če tako določa zakon ali če se stranki tako dogovorita – sicer je lahko pogodba sklenjena ustno. Obveznost skleniti pogodbo v določeni obliki se lahko določi zaradi varstva javnega interesa, varstva strank ali v dokazne namene.


Primeri, ko mora biti pogodba sklenjena v pisni obliki: prodajna pogodba za nepremičnino, darilna pogodba za nepremičnino, pogodba za tržno najemno stanovanje, idr.

Primeri, ko mora biti pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa: izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pravni posli med zakoncema oz. zunajzakonskima partnerjema, idr.


Zakaj je pomembna in potrebna pisna pogodba

Posledice, če pogodba ni sklenjena v predpisani obliki oz. med strankama dogovorjeni obliki? Če pogodba ni sklenjena v tej obliki je lahko pogodba neveljavna. Če mora biti pogodba sklenjena v pisni obliki, pa v tej obliki ni sklenjena, bo pogodba lahko veljavna, če sta pogodbeni stranki v celoti ali v pretežnem delu izpolnili obveznosti (razen, če iz namena oblike očitno ne izhaja kaj drugega). Težava pa se lahko pojavi pri dokazovanju (obstoja in vsebine) takšne pogodbe, ki ni sklenjena v pisni obliki.

Kdaj je sklenjena pisna pogodba? Pogodba bo sklenjena, ko listino podpišejo vsi, ki se z njo zavezujejo. Stranki lahko podpišeta eno listino ali vsaka stranka podpiše izvod listine, ki je namenjen drugi stranki. Če pa se za določeno obliko dogovorita sami stranki z namenom, da si zagotovita dokaz, je pogodba sklenjena že, ko je doseženo soglasje o njeni vsebini, vendar pa lahko vsaka stranka zahteva, da se pogodba sklene v dogovorjeni obliki.

Nasvet Pogodbe24: če mora biti pogodba sklenjena v pisni obliki in tudi v primeru, če ta oblika ni potrebna, torej ko je dovolj le ustni dogovor – pomislite na varnost! Pisna oblika vam daje ''črno na belem'' dokaz o tem, kaj ste se dogovorili. S tem v veliki meri zmanjšate možnost sporov in morebitnih sodnih postopkov, ki lahko stranke prizadenejo časovno in finančno.

Prispevek je informativne narave in ne ustreza nujno vsakemu konkretnemu primeru.

Darilna pogodba za nepremičnino
Najemna pogodba za stanovanje, hišo ali sobo
Aneks k najemni pogodbi za stanovanje ali hišo