Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Splošni pogoji poslovanja


Uvod

Zavod PIP, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor (v nadaljevanju: ponudnik), ki ga zastopa direktor Dejan Bogdan, ponuja na spletni strani www.pogodba24.si (v nadaljevanju: spletna stran) spletno storitev pogodba24, ki uporabnikom omogoča samostojno pripravo pravnih dokumentov (pogodb, tožb, pravnih dopisov, ugovorov in drugih pravnih pisanj). Uporabnika skozi proces priprave pravnega dokumenta vodi avtomatiziran sistem. Uporabnik odgovarja na zastavljena vprašanja ter pri tem odgovore vstavlja v predviden prostor. Podajanje odgovorov na vprašanja, ki jih postavlja sistem, od uporabnika ne zahteva pravnega znanja, hkrati pa uporabnika spremljajo številni nasveti in napotki. Na podlagi podanih odgovorov in s podporo sistema prejme uporabnik končni pravni dokument. Vsebine so preverjene s strani pravnih strokovnjakov, ki so pozorni, da so pripravljeni dokumenti skladni z aktualno zakonodajo.

Storitev pogodba24 ne zagotavlja individualnega pravnega svetovanja. Gre izključno za zagotavljanje programske opreme za pripravo pravnih dokumentov na spletu.

Načelo transparentnosti je pomemben element storitve pogodba24. V nadaljevanju predstavljeni splošni pogoji poslovanja natančno opisujejo vsebino storitve, pogoje uporabe ter poslovni odnos na relaciji uporabnik – ponudnik.

I. Veljavnost

(1) Obisk spletne strani in vse v okviru spletne strani sklenjene pogodbe med uporabnikom in ponudnikom so podrejene tem splošnim pogojem poslovanja in zavezujejo uporabnika. Za uporabnike se štejejo potrošniki in podjetja (poslovni subjekti).

(2) V skladu s splošnimi pogoji poslovanja je potrošnik fizična oseba, ki uporablja storitev za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. V smislu splošnih pogojev je podjetje (poslovni subjekt) pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, kot tudi vsaka druga pravna oseba, ki z vpisom v poslovni register ali drug ustrezen register ali evidenco ali z zakonom pridobi status pravne osebe.

II. Vsebina / Storitev

(1) Ponudnik na spletni strani www.pogodba24.si ponuja pravne dokumente, vsebino in informacije pravne narave. Ponudnik ponuja prenos indvidualiziranih pravnih dokumentov (po meri). Pravni dokumenti, ki jih ponuja so pogodbe, tožbe, pravni dopisi, ugovori in druga pravna pisanja. Pravni dokumenti so pripravljeni po zakonodaji v Republiki Sloveniji in so uporabni izključno na ozemlju Republike Slovenije.

(2) Storitev ne vključuje individualnega pravnega svetovanja. Ponudba na spletni strani ne nadomešča posameznih pravnih storitev s strani odvetnikov ali drugih pravnih strokovnjakov v celoti. Odgovornost za odločitev izbire ustreznega pravnega dokumenta in za odločitev po dodatni pravni podpori, je v celoti na strani uporabnika.

(3) Ponudnik uporabnikom zagotavlja tehnično podporo na telefonski številki 080 12 55 ter na elektronskem naslovu info@pogodba24.si, ki je na voljo ob delavnikih ponudnika v delovnem času, ki je objavljen na spletni strani.

III. Sklenitev pogodbe

Uporabnik določi individualne sestavine pravnega dokumenta skozi proces podajanja odgovorov na vprašanja, ki jih ponuja sistem. Ponudba za prenos pravnega dokumenta s spletne strani www.pogodba24.si predstavlja pravno zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe. Uporabnik sprejme ponudbo in odda naročilo s klikom na gumb »Zaključi in plačaj preko PayPal (s kreditno kartico)« v primeru plačila s plačilnim ponudnikom PayPal oziroma s klikom na gumb »Zaključi in plačaj s plačilnim nalogom (bančno nakazilo)« v primeru plačila z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN). S tem je pogodba med uporabnikom in ponudnikom sklenjena. Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Ko uporabnik zaključi s podajo odgovorov na vprašanja za pripravo pravnega dokumenta, mu s klikom na gumb »Naprej« sistem ponudi delno zakrit predogled končnega dokumenta. S klikom na gumb »Spremeni« sistem ponudi pregled vseh vnesenih podatkov, ki se lahko posamično spreminjajo s klikom na gumb »Spremeni podatke«, ki se nahaja ob posamezni postavki. Z izbiro postavke, ki jo uporabnik želi spreminjati, nas sistem vrne na mesto priprave pravnega dokumenta, kjer smo podatek vnesli. Nadaljujemo s klikom »Naprej« dokler ponovno ne pridemo do delno zakritega predogleda oziroma pregleda vnesenih podatkov. Od tu pridemo s klikom na gumb »Naprej« do povzetka naročila.

Preden uporabnik odda naročilo, ima na voljo povzetek naročila, kjer vnese podatke za potrebe oddaje naročila. Uporabnik lahko podatke za oddajo naročila po potrebi spreminja, izbere in spreminja način plačila in po potrebi odstrani pravni dokument iz košarice s klikom na »x« v meniju Izdelki v košarici.

Sklenjena pogodba med ponudnikom in uporabnikom je shranjena pri ponudniku in je uporabniku dostopna s povratno elektronsko pošto na elektronsko pošto, ki jo uporabnik naslovi kot ustrezno prošnjo na info@pogodba24.si. Ponudnik zagotovi uporabniku pogodbena določila in splošne pogoje v elektronski obliki s prejetim potrdilom naročila preko elektronske pošte.

IV. Obseg storitve

(1) Po opravljenem plačilu s plačilnim ponudnikom PayPal, uporabnik prejme elektronsko sporočilo s povezavo do rubrike »Moj račun«, kjer ga čaka pripravljen pravni dokument. V kolikor uporabnik kot način plačila izbere univerzalni plačilni nalog (UPN), prejme elektronsko sporočilo s povezavo do rubrike »Moj račun«, kjer ga čaka pripravljen pravni dokument praviloma še isti delovni dan kot je prispelo plačilo na transakcijski račun ponudnika.

(2) V sistem prijavljenemu uporabniku se dokument med pripravo shranjuje. Tak uporabnik lahko v obdobju 14 dni nedokončani pravni dokument naknadno spreminja, zbriše oziroma dokonča.

(3) Uporabnik lahko že dokončane pravne dokumente v obdobju 14 dni večkrat spreminja in ponovno prenaša v PDF formatu, ne da bi pri tem za uporabnika nastali dodatni stroški.

(4) Dokumenti so uporabnikom po nakupu na voljo za prenos iz rubrike »Moj račun« na spletni strani. Možnosti posredovanja pravnih dokumentov po faksu in/ali pošti ni. Uporabniku se dokončani pravni dokument hrani v njegovem uporabniškem računu še 6 mesecev. V tem času je dokument na voljo za prenos. Po preteku omenjenega obdobja prenos dokumenta ni več možen.

V. Plačilo

(1) Obisk spletne strani www.pogodba24.si, registracijski postopek, ustvarjanje uporabniškega računa in pregledovanje vsebin, razen dostop do končnih pravnih dokumentov, je brezplačno.

(2) Cene pravnih dokumentov na spletni strani www.pogodba24.si so končne cene. Davek na dodano vrednost (DDV) se ne obračunava po 1. točki 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).

(3) Nakup pravnih dokumentov je možen preko plačilnega ponudnika varnega e-plačevanja PayPal (tudi plačilo s kreditnima karticama Mastercard in Visa) in z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN). Plačilo s PayPal omogoča plačilni ponudnik PayPal (Europe), S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksembourg. Ponudnik vas poziva, da se ob izbiri plačilnega ponudnika PayPal, seznanite z njegovimi splošnimi pogoji poslovanja. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne beležijo na strežniku ponudnika. Vsa vprašanja/težave, ki se pojavijo v povezavi s plačilom, ureja uporabnik neposredno s PayPal. Plačilo z univerzalnim plačilnim nalogom ureja uporabnik sam na podlagi podatkov, ki mu jih ponudnik zagotovi ob izbiri načina plačila s plačilnim nalogom. Odgovornost za pravilen vnos podatkov in za uspešnost nakazila s plačilnim nalogom je na strani uporabnika. Uporabnik prejme po elektronski pošti račun, ki ga izda ponudnik (Zavod PIP kot pogodba24.si). Ponudnik si pri vsakem nakupu pridržuje pravico, da določenih načinov plačila ne omogoči oziroma uporabnika napoti na alternativne načine plačila.

(4) S sklenitvijo pogodbe se uporabnik strinja s prejemom računa v elektronski obliki (PDF).

VI. Odstop od pogodbe

Odstop od pogodbe ni možen, ker se pravni dokumenti pripravijo po natančnih navodilih uporabnika in so prilagojeni njegovim osebnim potrebam.

VII. Zajamčeno vračila denarja

(1) Ponudnik je prepričan o kvaliteti svojih storitev. V kolikor pa končni pravni dokument ne bi izpolnil uporabnikova pričakovanja, mu ponudnik jamči vračilo denarja.

(2) Kaj obsega jamstvo? Vračilo denarja za vse pravne dokumente, ki jih ponuja ponudnik na spletni strani www.pogodba24.si.

(3) Jamčevalni rok: Zahtevek se mora uveljavljati najkasneje v 72 urah od prejema potrditve nakupa.

(4) Uveljavljanje jamstva: V primeru, ko uporabnik ni zadovoljen s kupljenim pravnim dokumentom, lahko poda jamčevalni zahtevek. V tem primeru mora uporabnik v najkrajšem možnem času poklicati pomoč uporabnikom na telefonsko številko 080 12 55 ob delavnikih ponudnika, v delovnem času, ki je objavljen na spletni strani. Jamčevalnega zahtevka ni možno uveljavljati preko elektronske pošte, navadne pošte ali faksa. Ponudnik lahko v primeru podanega zahtevka za dosego uporabnikovega zadovoljstva pravni dokument ustrezno spremeni, popravi ali dopolni. V kolikor ponudnik dokumenta ne bo spremenil, popravil ali dopolnil, ali ga bo in bo uporabnik v primeru slednjega kljub temu nezadovoljen s končnim pravnim dokumentom, mu bo ponudnik povrnil kupnino.

(5) Nadaljnji pogoji: Posamezni uporabnik lahko uveljavlja samo en jamčevalni zahtevek. V primeru, da uporabnik kupi večje število pravnih dokumentov, velja jamstvo zgolj za enega izmed kupljenih pravnih dokumentov.

VIII. Uporaba

(1) Uporabnik je upravičen kupljene pravne dokumente uporabljati za osebno rabo. Komercialna raba, npr. nadaljnja prodaja pravnih dokumentov, ni dovoljena.

(2) Uporabnik prav tako izjavlja, da je kupljeni pravni dokument ustrezen za uporabnikovo nameravano uporabo. Vsak uporabnik je odgovoren za pravilno rabo kupljenih pravnih dokumentov. V primeru drugačne rabe pravnih dokumentov, ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti.

(3) Uporabnik potjuje, da ima njegova osebna računalniška oprema ustrezno stopnjo varnosti. To velja predvsem za varnostne nastavitve pri uporabi spletnega brskalnika in sodobno programsko opremo za zaščito pred računalniškimi virusi in drugo zlonamerno programsko opremo.

(4) Uporabniku ni dovoljeno, da bi storitve ponudnika uporabljal ali ponujal v nezakonite in nemoralne namene.

IX. Avtorske pravice

(1) Vsebine na spletni strani www.pogodba24.si so avtorsko zaščitene. Vsakršna reprodukcija, predelava, distribucija in kakršno koli izkoriščanje zunaj meja avtorskih pravic, je dovoljeno izključno s pisnim soglasjem ponudnika.

(2) V kolikor določene vsebine na spletni strani www.pogodba24.si niso ustvarjene s strani ponudnika, so avtorske pravice tretjih upoštevane in označene. V kolikor pa uporabnik opazi kršitev avtorskih pravic tretjih oseb, se zaproša, da to ponudniku sporoči. Ponudnik bo tovrstne vsebine nemudoma odstranil oziroma ustrezno označil.

X. Odgovornost za škodo

(1) Ponudnik je pri izbiri, izdelavi in preizkusih ponujenih storitev ravnal z običajno mero skrbnosti.

(2) Ponudnik odgovarja za škodo, ki so jo uporabniku povzročili njegovi pravni zastopniki, zaposleni ali podizvajalci in pri tem škoda temelji na:
a) namenu, hudi malomarnosti ali goljufiji,
b) telesnih poškodbah, smrti ali okvari zdravja,
c) kršitvah temeljnih obveznostih. Temeljne obveznosti so bistvene sestavine pogodbe, ki so bile odločilne za sklenitev pogodbe in na katere se je uporabnik lahko zanesel.

(3) Ponudnik odgovarja tudi za škodo uporabniku, ki izhaja s strani ponudnika danega jamstva, iz odgovornosti prodajalca blaga ali ponudnika storitev za stvarne napake.

(4) V primerih, ki niso navedeni v 2. in 3. odstavku tega člena, je odgovornost ponudnika, ne glede na pravno podlago, izključena.

(5) Za škodo, ki nastane zaradi motenj pri delovanju strežnikov, spletnih povezav ali drugih sredstev, ki niso v pristojnosti ponudnika, ponudnik ne prevzema odgovornosti.

(6) Spletna stran lahko vsebuje spletne povezave in/ali tehnične povezovalne elemente (npr. spletne pasice, hiperpovezave, gumbe, okvirje ali druge oblike), ki uporabniku omogočijo dostop do vsebin, ki so odgovornost tretjih oseb. Ponudnik nima nobenega vpliva na omenjene vsebine in storitve ali morebitne spremembe na omenjenih vsebinah. Posledično ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki izhaja iz vsebin in storitev tretjih oseb (ali nemožnosti njihove rabe) in do katerih uporabnik dostopa preko povezovalnih elementov na spletni strani ponudnika.

XI. Omejitev odgovornosti

(1) V času od dokončanja pravnega dokumenta in ponudnikove 6 mesečne hrambe dokumenta se lahko zakonodaja spremeni, kar je izven ponudnikovega vpliva. Ponudnik tako ne zagotavlja skladnosti uporabnikovih hranjenih pravnih dokumentov z aktualno zakonodajo.

(2) Uporabnik se s strinjanjem in uporabo teh splošnih pogojev poslovanja odpoveduje sklicevanju na spremenjene okoliščine navedene v 1. odstavku tega člena.

XII. Izbira prava in pristojnosti ter reševanje sporov

(1) V primeru sporov velja pravo Republike Slovenije, z izključitvijo Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

(2) Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe storitve pogodba24.si in iz teh splošnih pogojev poslovanja, ki jih ponudnik in uporabnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

(3) Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

(4) Ponudnik, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

(5) Ureditev o izvensodnem reševanju potrošniških sporov izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

XIII. Neveljavnost in spremembe določil

(1) V kolikor bi posamezna določba teh splošnih pogojev postala neveljavna ali nična, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb in s tem teh splošnih pogojev poslovanja. Neveljavna ali nična določba se nadomesti z določbo, ki ji je v pravnem smislu, običajih in namenu v največji meri podobna.

(2) Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev poslovanja, če to zahtevajo spremenjene okoliščine. Sprememba splošnih pogojev je potrebna npr. v primeru sprememb zakonodaje, sodb vrhovnega sodišča, poslovno-organizacijskih sprememb ali spremenjenih razmer na trgu. Spremenjeni splošni pogoji poslovanja bodo objavljeni na spletni strani ponudnika, kjer se lahko uporabnik z njimi kadarkoli seznani.

Pozivamo vas, da nam morebitne pritožbe, pobude ali predloge posredujete na telefonsko številko 080 12 55 ali na elektronski naslov info@pogodba24.si.


Veljavnost Splošnih pogojev poslovanja: od 8.6.2016.