Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Razveza zakonske zveze - ločitev


Na približno vsako tretjo sklenjeno zakonsko zvezo, se v Sloveniji zgodi ena razveza zakonske zveze. Povprečno trajanje zakonske zveze ob razvezi je 14 let. Kadar ta razpade, se posameznik pogosto ne znajde in ne ve, kakšni so sploh pogoji za razvezo zakonske zveze.

Veliko ljudi še zmeraj meni, da razveze ni možno doseči, v kolikor se nasprotna stranka z njo ne strinja. Razvezo zakonske zveze je možno doseči sporazumno ali pa s tožbo na razvezo zakonske zveze. V kolikor se partner z razvezo ne strinja, to pomeni le, da razveza ne bo dosežena s sporazumom, pač pa bo za to potrebno vložiti tožbo.


Tako kot zakon določa pogoje za sklenitev zakonske zveze, jih postavlja tudi za razvezo, le da je pogoj za razvezo po naši zakonodaji samo eden, in sicer nevzdržnost zakonske zveze. To stranke običajno utemeljijo s čustveno odtujenostjo, fizično ločenostjo, nepovezanostjo, različnimi življenjskimi cilji in žal tudi s fizičnim nasiljem.

Če so se v zakonski zvezi rodili otroci je treba ločiti ali gre za mladoletne ali polnoletne otroke. Mladoletni otroci so v dani situaciji najpogosteje dodeljeni v vzgojo, varstvo in preživljanje enemu od staršev, drugega starša pa se zaveže k plačevanju preživnine in se uredi stike. Za polnoletne otroke to seveda ni predvideno. So pa starši kljub temu dolžni zanje skrbeti in jim finančno pomagati in sicer najkasneje do 26. leta starosti, vendar zgolj če se redno šolajo. Pri tem redno šolanje pomeni tudi, če se otrok redno šola vpisan na izredni študij in v skladu s sodno prakso tudi če se udeležuje maturitetnega tečaja.

Možno je tudi skupno skrbništvo, vendar pa naša praksa kaže, da so zelo pogosti primeri, v katerih otrok slej kot prej ostane pri enem od staršev, z drugim pa ima stike.

In kaj sploh je sporazumna razveza? Sporazumna razveza zakonske je posledica dogovora med zakoncema, da njuna zakonska zveza preneha. To zakonca napravita s predlogom za razvezo, ki ga skupaj s potrebnimi prilogami vložita pri pristojnem okrožnem sodišču. Za uspešno razvezo se morata sporazumeti oz. dogovoriti o vseh skupnih zadevah:
  • o varstvu, vzgoji in preživljanju morebitnih skupnih mladoletnih otrok ter o stikih;
  • o razdelitvi morebitnega skupnega premoženja;
  • o tem kdo ostane, postane najemnik morebitnega skupnega stanovanja;
  • o morebitnem preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze
Tožba za razvezo zakonske zveze