Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Plačilo prispevkov v delovnem razmerju


Podjetja iz različnih likvidnostnih težav ali poslovne strategije ne plačajo prispevkov, delavci so pa tisti, ki na koncu trpijo največje posledice.

Delavec lahko zaradi neplačila prispevkov ali zaradi neplačila oz. zamude pri plačah poda izredno odpoved. To lahko stori, če delodajalec zanj tri mesece zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni v celoti plačal prispevkov za socialno varnost.
Za preverjanje plačanih prispevkov lahko vsakdo vloži vlogo za razkritje podatkov preko sistema eDavki Finančne uprave ali se zglasi na finančnem uradu. Na podlagi vložene vloge se fizični osebi pripravi obvestilo s podatki o obveznih prispevkih za socialno varnost od dohodkov iz delovnega razmerja, ki so evidentirani v evidenci davčnega organa.

Če delavec ugotovi, da mu niso bili plačani prispevki in želi odpovedati pogodbo o zaposlitvi, mora najprej delodajalca pozvati k izpolnitvi obveznosti in o tem tudi pisno obvestiti inšpektorat za delo. Nato lahko delavec odpove pogodbo v 30-ih dneh in najkasneje v šestih mesecih od nastanka razloga za izredno odpoved. V kolikor ima kršitev delodajalca znake kaznivega dejanja, se omenjeni rok podaljša na ves čas, ko je možen kazenski pregon.

Ustavimo se za trenutek pri omenjenem »kazenskem pregonu«. Zakaj gre? Plačilo prispevkov je le ena izmed temeljnih pravic delavca. Kadar kršitev posamezne pravice prikrajša delavca za pravico, ki mu pripada ali se mu pravica omeji, je takšno ravnanje kaznivo dejanje po 196. členu Kazenskega zakonika. Zagrožena je denarna kazen ali zaporna kazen do 1 leta. Če pa za delavca nastane posledica izguba pravic, ki izvirajo iz neplačanih prispevkov pa je zagrožena kazen do 3 let zapora. Posledično kazenski pregon za ta dejanja zastara v 6 oz. 10 letih in na ta rok se podaljša prej omenjeni šestmesečni rok za odpoved.

Delavec, ki bi bil tik pred upokojitvijo zaradi neplačila prispevkov se sicer lahko upokoji, vendar mu v osnovo za izračun pokojnine ne upoštevajo prispevkov za obdobje za katero niso bili poravnani.

Opomin delodajalcu za izpolnitev obveznosti
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi