Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Odpoved pogodbe o zaposlitvi med bolniškim staležem


Delavec se v delovnem razmerju lahko znajde v izjemnih situacijah, ki jih ni vajen. Ena teh je gotovo odpoved pogodbe o zaposlitvi med bolniškim staležem. Ali je v takšnem primeru odpoved sploh dopustna?

Vročitev odpovedi je možna ne glede na to, ali je delavec v trenutku odpovedi na delovnem mestu ali doma. Sodna praksa pravi, da za začetek teka odpovednega roka, bolniški stalež ni ovira. Če imamo sklenjeno pogodbo za določen čas se le-ta lahko izteče tudi med bolniškim staležem, pri pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas ali če se pogodba za določen čas še ne izteče pa je nekoliko drugače.

Poleg pravic, ki jih ima delavec tudi sicer ima delavec med drugimi tudi pravico do odpovednega roka, odpravnine, sorazmernega dela regresa ... Dolžina odpovednega roka je odvisna od razloga za prenehanje delovnega razmerja in od tega koliko časa traja delovno razmerje. V primeru odpovedi iz poslovnega razloga bo odpovedni rok glede na trajanje delovnega razmerja znašal minimalno od 15 do 60 dni.

Za natančnejši izračun odpovednega roka:
- V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti je odpovedni rok:
- Do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni.
- Od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni.
- Če je delavec zaposlen pri delodajalcu več kot dve leti se odpovedni rok za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu poveča za dva dni, največ pa do 60 dni.
- Če je delavec pri delodajalcu zaposlen več kot 25 let, je odpovedni rok 80 dni (če določen drugačen odpovedni rok v kolektivni pogodbi, vendar ne sme biti krajši kot 60 dni).
- V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz krivdnega razloga je odpovedni rok 15 dni.
- V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega dela s strani delavca ali delodajalca zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela je odpovedni rok sedem dni.

In če je delavec na bolniški in prejme odpoved iz poslovnega razloga ter ima npr. 30 dni odpovednega roka – kdaj mu delovno razmerje preneha? Če se pred tem ne bo iztekla morebitna pogodba za določen čas in bo ob koncu odpovednega roka delavec še vedno na bolniški, bo delovno razmerje prenehalo na dan, ko se vrne ali bi se naj delavec vrnil na delo. Če gre pa za dolgotrajno bolniško, mu bo vseeno delovno razmerje prenehalo najkasneje po poteku 6 mesecev od izteka odpovednega roka, če bo takrat še zmeraj bolniško odsoten.

Odpravnina je vezana na čas trajanja delovnega razmerja in se obračuna ne glede na bolniški stalež. Izračuna se v določenem deležu povprečja zadnjih treh mesečnih plač, ki jih je prejel delavec ali ki bi jih prejel delavec, če bi delal. V takšni situaciji lahko delavcu ostane tudi del neizrabljenega dopusta. Delavcu pripada pravica do sorazmernega dela dopusta in sorazmernega dela regresa ne glede na bolniški stalež, pomembno je trajanje delovnega razmerja v posameznem letu, četudi smo del tega bili na bolniški. Ob prenehanju delovnega razmerja lahko delavec prejme nadomestilo za neizrabljeni dopust, vendar le na temelju dogovora z delodajalcem.