Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni
03.05.2018

Najem ali nakup stanovanja?


Med ljudmi pogosto slišimo razpravo o tem kaj je bolje. Ali nakup ali najem stanovanja? Čeprav pogosto slišimo stavek, da je najem stanovanja vstran vržen denar, pa pogosto temu ni tako. Vsekakor lahko najdemo nekaj prednosti tudi v najemu stanovanja. Prednost je zagotovo v tem, da ima najemnik možnost svobodnejše izbire lokacije najema. Če najemniku lokacija ne ustreza, lahko najemno pogodbo zaključi in poišče novo stanovanje. Najem pomeni tudi manjše tveganje upada vrednosti nepremičnin, saj upad ni najemnikova skrb. Tukaj še je seveda kredit, ki ga najemnik ne rabi plačevat za nakup stanovanja. Res je, da plačuje najemnino, vendar se mu ni potrebno obremenjevat z obrestno mero, ki lahko spremeni vrednost mesečnega obroka banki. Gradbeni posegi in obnova sta še ena skrb manj za najemnika.

Previdnost pred sklenitvijo pogodbe nikoli ni odveč!


Izbira stanovanja, ki nam ustreza je zagotovo zelo pomembna. Vedeti moramo kakšne so naše želje glede lokacije, velikosti stanovanja in predvsem koliko smo pripravljeni plačati za najem. Ko naposled najdemo stanovanje, ki nam ustreza, je dobro pomisliti še na nekaj pomembnih korakov pred selitvijo. Svetujemo, da pred sklenitvijo pogodbe preverimo ali je najemodajalec res lastnik stanovanja. V naslednjem koraku si stanovanje oglejmo in preverimo morebitne napake ali poškodbe v stanovanju ter zahtevajmo od lastnika, da jih odpravi že pred sklenitvijo pogodbe, sicer pa pomanjkljivosti vnesemo v pogodbo in v zapisnik, ki ga napravimo ob prevzemu stanovanja. Pomanjkljivosti lahko tudi fotografirate. Na ta način ustvarite dokaz o stanju stanovanja ob prevzemu in se izognete morebitnim kasnejšim sporom (npr. sporom zaradi vrnitve varščine). Ob predaji stanovanja popišite števce, da se izognete negotovostim glede višine stroškov. Preverite višino najemnine pri drugih ponudnikih najemnih stanovanj. Najemnik in lastnik se lahko o višini najemnine prosto dogovorita, najemnina pa ne sme za več kot 50% presegati povprečne tržne najemnine v občini za enako ali podobno kategorijo stanovanj, pri čemer se upošteva tudi lokacija in oprema stanovanja. Z lastnikom se lahko pogajata tudi glede drugih vprašanj, pri tem pa bodite odkriti (npr. ne prikrivajte, da želite v stanovanju kaditi ali imeti psa) in jasne odgovore zahtevajte tudi od lastnika, saj je so le jasno oblikovani dogovori temelj za dobre odnose v najemnem razmerju. Dogovore, ki sta jih z lastnikom sprejela vnesite v pisno najemno pogodbo, ki mora biti skladna z zakonskimi zahtevami.

Zakaj pisna najemna pogodba?


Kljub tveganju, ki ga to prinese, še vedno mnogi najemniki in lastniki stanovanj ne sklenejo pisne najemne pogodbe, ampak le ustni dogovor. Pisno obliko najemne pogodbe zahteva že zakon. Še bolj pomembno od tega pa je, da je pisna pogodba vsekakor v interesu varstva strank. Najemnik si verjetno ne želi, da ga lastnik čez noč postavi na cesto ali mu zviša (zgolj ustno dogovorjeno) najemnino, pri čemer pa v roki ne bo imel dokaza (pogodbe), da je pogodbo res sklenil in kakšne pravice ter obveznosti so bile dogovorjene. Posledično lahko to vodi do sporov ali celo do sodnih postopkov, oboje pa pomeni časovno, psihološko in finančno breme. Zato najemnikom svetujemo, da naj dogovore z lastnikom zapišejo v pogodbo in tako možnost sporov vsaj v veliki meri zmanjšajo, če že ne popolnoma preprečijo.

Dobri odnosi z najemodajalcem


Temelj dobrih odnosov je pisna najemna pogodba, seveda pa le-ta ni dovolj, če se ne držimo v njej določenega in dogovorjenega. Za ohranjanje dobrih odnosov je potrebno, da najemnik stanovanje uporablja v skladu z zakonskimi in pogodbeno dogovorjenimi zahtevami, predvsem pa se mora najemnik vzdržati vseh dejanj, zaradi katerih bi lahko lastniku lahko nastala škoda. Ohranitev dobrih odnosov z lastnikom pomembno vpliva na mirno bivanje v našem novem domu.

Spremembe najemnega razmerja


Kadar se spremenijo okoliščine in dogovori glede najemnega razmerja med istim najemnikom in najemodajalcem, ni treba sklepati nove najemne pogodbe. Dovolj je že aneks k najemni pogodbi, kadar se npr. podaljšuje najemna pogodba sklenjena za določen čas ali se spremeni število oseb, ki uporabljajo stanovanje ali se spremeni kakšno drugo dogovorjeno določilo v najemni pogodbi.

Letošnja novost


Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17) je prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS.

Za najemne posle s stavbami in deli stavb, ki jih najemodajalci – fizične osebe sklenejo z najemojemalci - fizičnimi osebami so najemodajalci po novem dolžni poročati Finančni upravi RS ob oddaji napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Za posle, ki jih bodo najemodajalci – fizične osebe sklenili od 1. januarja do 31. decembra 2018 z najemojemalci - fizičnimi osebami bodo dolžni poročati Finančni upravi RS prihodnje leto ob oddaji napovedi za leto 2018.

Za najemne posle s stavbami in deli stavb, ki jih najemodajalci – fizične osebe sklenejo z najemojemalci - pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki oziroma osebami, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, štejejo kot plačniki davka v obračunu davčnega odtegljaja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, so od uveljavitve zakona dolžni poročati najemojemalci. Za posle, ki so jih najemodajalci – fizične osebe sklenili od 1. januarja 2018 dalje z najemojemalci - pravnimi osebami oziroma samostojnimi podjetniki so dolžni poročati najemojemalci.

Več novic