Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni
29.05.2017

Prijava terjatve v stečajnem postopku

Samo v letu 2017 se je s sklepom sodišča začelo 474 stečajnih postopkov nad pravnimi osebami in 67 postopkov osebnega stečaja podjetnikov in zasebnikov! Ko pride do stečaja podjetja, se delavcem svetuje da prijavijo svoje terjatve v stečajni postopek. Pri tem delavci ne smejo pozabiti, da ob plačah, kot prednostnih terjatvah, prijavijo tudi povračila stroškov v zvezi z delom (npr. za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela), kar pa so navadne terjatve.

Prednostne terjatve so zakonsko opredeljene in omogočajo upniku prednostno poplačilo pred navadnimi terjatvami, vendar so omejene glede vsebine in zneskov, ki jih varujejo kot prednostne.

Odslej si lahko pri nas samostojno pripravite prijavo terjatev, prilagojeno prav za vašo situacijo!


Več novic