Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni
25.08.2016

Zakaj pisna pogodba?


Pripravili smo kratek pregled primerov, v katerih mora biti pogodba sklenjena v določeni obliki in posledic, če temu ni tako.

Pogodbo morajo stranke skleniti v določeni obliki (pisni obliki ali v obliki notarskega zapisa), če tako določa zakon ali če se stranki tako dogovorita – sicer je lahko pogodba sklenjena ustno. Obveznost skleniti pogodbo v določeni obliki se lahko določi zaradi varstva javnega interesa, varstva strank ali v dokazne namene.

Zakaj je pomembna in potrebna pisna pogodba
Primeri, ko mora biti pogodba sklenjena v pisni obliki:
prodajna pogodba za nepremičnino, darilna pogodba za nepremičnino, pogodba za tržno najemno stanovanje, idr.

Primeri, ko mora biti pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa: izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pravni posli med zakoncema oz. zunajzakonskima partnerjema, idr.

Več o posledicah, če pogodba ni sklenjena v predpisani obliki in kaj svetujemo, preberite v celotnem prispevku.
Več novic