Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni
21.07.2016

Nov strokovni članek
Sodelavka Pogodbe24, Tina Čeh, ugotavlja pravno negotovost dedičev v zvezi s cenitvijo premoženja.V tokratni številki Pravne prakse, časopisu za pravna vprašanja, ki je izšel 21.7.2016 (št. 29-30).

Iz vsebine: ''V praksi je zaznati težave dedičev, kadar sodišče v zapuščinskem postopku ne opravi cenitve premoženja v skladu s 184. členom Zakona o dedovanju (ZD), dediči pa po ZD odgovarjajo za zapustnikove dolgove do vrednosti podedovanega premoženja. Gre za primere, ki vplivajo na pravno negotovost dedičev in so hkrati vprašljivi z vidika ekonomičnosti postopkov.'' (Čeh, T.: Pravna negotovost dedičev v zvezi s cenitvijo premoženja, Pravna praksa, št. 29-30/2016, str. 26).Več novic