Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kako terjam dolžnika v stečaju


Število stečajev je bilo v zadnjih časih časih zelo visoko. Številni delavci in delavke v primeru stečaja izgubijo svoja delovna mesta, hkrati pa še niso prejeli dolgovana izplačila.

Delavci, ki ostanejo zaposleni v stečaju in tisti, ki so zaradi stečaja izgubili delovno mesto, lahko svoje delovnopravne terjatve prijavijo v različnih vrstah stečajnih postopkov, glede na vrsto delodajalca oz. postopka, ki bo sprožen. Veliko zaposlitev je namreč tudi pri samostojnih podjetnikih in zasebnikih, ti niso pravne osebe, temveč fizične osebe, ki lahko gredo le v postopek osebnega stečaja in tako pri njih zaposleni delavci prijavijo svoje delovnopravne terjatve v teh postopkih. V primerih ko pa tak samostojni podjetnik ali zasebnik nenadno umre, pa bo možen zgolj stečaj zapuščine.

Delavci naj v prvi vrsti spremljajo dogajanje. Rok za prijavo terjatev je namreč zgolj 3 mesece od objave oklica o začetku stečajnega postopka.

Potrebno je razlikovati med terjatvami

Delavci morajo preveriti ali imajo kakšne prednostne terjatve. Prednostne terjatve so zakonsko opredeljene in omogočajo upniku prednostno poplačilo pred navadnimi terjatvami, vendar so omejene glede vsebine in višine zneskov, ki jih varujejo kot prednostne.

Pomembno je da delavci kot upniki razumejo, da lahko zraven prednostnih terjatev velikokrat prijavijo še navadne terjatve.
Kot prednostne terjatve se recimo varujejo zgolj plače za šest mesecev pred začetkom stečajnega postopka, plača za sedmi mesec je že navadna terjatev. Prav tako je potrebno biti pozoren na dejstvo, da je pojem "plače" potrebno razumeti iz delovnopravnega vidika in ne vključuje povračila stroškov v zvezi z delom kot so stroški za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela. Terjatve povračil stroškov v zvezi z delom so navadne terjatve in jih je potrebno kot take tudi prijaviti v stečajni postopek.
Prijava terjatve v stečajnem postopku Prijava terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku