Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Najem brez najemnine oz. brezplačen ali neodplačen najem?


Želite skleniti ''najemno pogodbo'' z najemnino 0 (nič) EUR
oz. nekomu omogočiti brezplačno bivanje v vašem stanovanju/hiši? Takšni primeri se pogosto dogajajo med družinskimi člani ali prijatelji.

V tem primeru ne gre za najemno razmerje oz. najemno pogodbo. Najemna pogodba je nujno odplačna. Najemodajalec omogoča rabo stvari, najemnik pa se v zameno zavezuje plačati določeno najemnino. Najemnina je bistvena sestavina najemne pogodbe.

V zgoraj opisanem primeru pa gre za neodplačno pogodbo oz. za neodplačno naklonitev pravice bivanja. V tem primeru pride v poštev pogodba o naklonitvi neodplačne pravice bivanja in gre za darilno pogodbo (predmet darilne pogodbe so lahko tudi premoženjske pravice oz. tudi pravica bivanja). Lahko pa sklenete pogodbo o ustanovitvi osebne služnosti (užitek).


brezplačni oz. neodplačni najem