Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kam shraniti oporoko?

Pred časom so mediji poročali o tem, da so okrajna sodišča založila 945 oporok. Po tej aferi so zdaj v Centralni register oporok vpisane vse do zdaj še nevpisane nerazglašene oporoke, ki so bile sestavljene ali hranjene na sodiščih. Za naprej je torej stanje urejeno. Vseeno pa se marsikdo sprašuje, kakšno pot ubrati, če se odločimo sestaviti oporoko in kje bo podatek o naši oporoki shranjen.

Oporoko sestavimo takrat, kadar želimo, da se naše premoženje po smrti razdeli drugače od zakonsko predvidene delitve. Če je imel zapustnik npr. zakonca in otroke in ni napravil oporoke, se bo njegovo premoženje razdelilo po enakih deležih med zakonca in otroke. Lahko pa oporoko sestavi vsakdo, ki je dopolnil 15 let in je sposoben za razsojanje.

Pri sestavi oporoke ni nujno, da komu za oporoko povemo, glavno je, da se oporoka po smrti zapustnika pojavi na zapuščinski obravnavi. Kdo za oporoko izve je odvisno od oporočitelja in od vrste oporoke, za katero se je odločil. Če jo v celoti napišemo lastnoročno in sami podpišemo je oporoka veljavna tudi brez prič in je povsem možno, da zanjo ne bo izvedel nihče drug. Zlasti v tem primeru je priporočljivo poskrbeti, da se podatek o oporoki zabeleži v Centralnem registru oporok.

V kolikor oporoko natipkamo na računalnik in natisnjeno podpišemo, bosta takšno oporoko morali podpisati tudi dve priči. Vsakdo ne more biti priča. Priča npr. ne sme biti dedič in tudi ne nekateri sorodniki. Ena od možnosti je tudi, da se oglasimo pri notarju, ki oporoko zapiše v obliki notarskega zapisa.

Vpis podatka o oporoki v register oporok svetujemo predvsem zato, da se zapustnikovo premoženje zagotovo razdeli v skladu z njegovo voljo, v kolikor je le-to izrazil z oporoko. Po smrti namreč sodišče z vpogledom v ta register ugotovi pri katerem notarju, odvetniku ali sodišču je oporoka shranjena, nakar se shranjena oporoka pošlje direktno na sodišče, pri katerem se vodi zapuščinski postopek. S tem ni bojazni, da se oporoka ne bi našla ali bi jo kdo predhodno uničil.

Če smo oporoko sestavili sami, lahko dosežemo vpis oporoke v register tako, da oporoko predamo v hrambo notarju, sodišču ali odvetniku, ki morajo posredovati zahtevo za vpis v centralni register oporok, mi pa dobimo potrdilo o hrambi. V kolikor je oporoko sestavil notar, odvetnik ali sodišče, bo hkrati tudi uredil potrebno za vpis oporoke v register.