Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kaj je dobro vedeti pred podpisom najemne pogodbe


Pisna najemna pogodba je temelj najemnega razmerja, sklepanje ustnih najemnih pogodb pri Pogodbi24 svojim strankam odsvetujemo – zaradi slednjih smo prevečkrat priča nepotrebnim težavam.


Pred podpisom pogodbe si naj bodoči najemnik stanovanje ogleda. Ugotovi naj tudi morebitne napake ali poškodbe. Najbolj varna rešitev za bodočega najemnika je, da najemodajalec odpravi napake že pred sklenitvijo pogodbe. Dodajmo, da mora najemodajalec najemniku izročiti stanovanje v stanju, ki omogoča normalno uporabo. Če so v stanovanju določene poškodbe stanovanja ali opreme svetujemo, da stranki ob prevzemu naredita zapisnik o napakah in/ali pomanjkljivosti vneseta v pogodbo. Na ta način ustvarite dokaz o stanju stanovanja, kar je pomembno za vrnitev varščine ali morebitne druge zahtevke.

Bodoči najemnik naj se pozanima o lastništvu stanovanja in naj pred tem ter pred sklenitvijo pogodbe ne opravlja nobenih plačil in nakazil (sicer je lahko žrtev goljufij). Najemodajalec pa naj pred podpisom pogodbe pridobi čim več informacij o bodočem najemniku (ali je zaposlen, koliko časa bo zaposlen, življenjske navade, družinski člani, ali je kadilec, ima živali,…), saj lahko na ta način svojega bodočega najemnika čim bolje spozna in ugotovi ali želi z njim skleniti pogodbo. Bodoči najemnik in najemodajalec se naj pred podpisom pogodbe dogovorita o pravicah in obveznostih obeh strank (npr. o najemnini, stroških, bivanju živali,…), kar bosta kasneje vnesla v pogodbo.

Želimo vam uspešno iskanje najemnika/najemodajalca in uspešna pogajanja pred sklenitvijo pogodbe.

Prispevek je informativne narave in ne ustreza nujno vsakemu konkretnemu primeru.

Najemna pogodba za stanovanje, hišo ali sobo
Aneks k najemni pogodbi za stanovanje ali hišo