Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kaj če dobim odpoved?


Ker so dandanes odpovedi vse prej kot redke, ne bo odveč, da smo informirani, kakšne možnosti imamo, če do odpovedi pride. Kakšne pravice ima delavec v primeru odpovedi s strani delodajalca?


Celoten spekter pravic delavca je predvsem odvisen od razloga odpovedi in tako ni vseeno, če je bila odpoved redna ali izredna ali celo sporazumna. Ne glede na razlog odpovedi pa mora biti delavec pozoren na rok v katerem je možno izpodbijati morebiti nezakonito odpoved. Če meni, da je odpoved nezakonita ima delavec le 30 dni časa, šteto od prenehanja zaposlitve oz. odkar je izvedel za nezakonito prenehanje, da vloži tožbo. Ob tem je treba preveriti tudi ali je ostalo kaj neporavnanega npr. regres, prevoz, plača, prispevki, odpravnine ipd., vendar je ta rok manj problematičen saj velja 5 letni zastaralni rok za denarne zahtevke iz delovnega razmerja.

Če se zamudi rok za tožbo na nezakonitost odpovedi sodišče morebitno tožbo zavrže in o njej vsebinsko ne odloča zaradi poteka roka v katerem bi delavec tožbo lahko vložil.
V primeru ko je odpoved vendarle zakonita se, je potrebno za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti v roku 30 dni prijaviti na zavod za zaposlovanje ter vložiti zahtevek za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila. Če zamudite rok, se vam skupna dolžina prejemanja nadomestila skrajša za koledarske dneve od 31. dneva po prenehanju zavarovanja (zaposlitve) do dneva vložitve zahteve.

Če smo upravičeni do nadomestila za brezposelnost je čas prejemanja le-tega odvisen od tega, koliko časa smo bili pred tem zaposleni, oz. koliko dobe imamo. Ta čas je lahko dolg od 2 do 25 mesecev.

Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od zavarovalne dobe in sicer:
Meseci Situacija upravičenca
2 Zavarovanec mlajši od 30 let za zavarovanje najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih.
3 Zavarovanje od devet mesecev do 5 let.
6 Zavarovanje od 5 do 15 let.
9 Zavarovanje od 15 do 25 let.
12 Zavarovanje nad 25 let.
19 Zavarovanec starejši od 50 let za zavarovanje nad 25 let.
25 Zavarovanec starejši od 55 za zavarovanje nad 25 let.

Ni pa vsak, ki se v roku 30 dni prijavi upravičen do nadomestila. V kolikor je delovno razmerje prenehalo s sporazumom, potem tak delavec gotovo ni upravičen do nadomestila. Določeni pa so tudi drugi pogoji, ki so vezani na posamezni primer delavca.

Kdaj lahko pridobite denarno nadomestilo?
  • če ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani za primer brezposelnosti najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
  • če ste mlajši od 30 let in pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
  • če so bili plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti (izjema so osebe, ki so bile v zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, delodajalec kot zavezanec za plačilo pa prispevkov ni plačal),
  • če ste brezposelna oseba in vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali volji ter izpolnjujete druge z zakonom določene pogoje ter
  • se prijavite pri Zavodu RS za zaposlovanje in vložite zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja.

Srečali smo se s primerom delavke, kateri so zaradi domnevne napake očitali krivdni razlog za odpoved in jo je delodajalec pričakal z odvetnikom, ji zatrjeval da gre za njeno odgovornost, ter da mu je nastala škoda, ki jo je dolžna povrniti. V kolikor ne bi želela povrniti škode pa naj podpiše pripravljeno sporazumno odpoved delovnega razmerja, ki jo je delavka tudi podpisala. V takšnem primeru je smiselno vložiti pravočasno, v roku 30 dni, tožbo na ugotovitev ničnosti takšne odpovedi. Podobno zadevo je že obravnavalo višje sodišče v letu 2012 in odločilo v korist delavca.