Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Predhodni postopek za delavce po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1)?

Postopek velja za vse delavce, ki niso javni uslužbenci. Za javne uslužbence velja ZDR-1 zgolj glede možnosti neposrednega sodnega varstva za denarne terjatve.
Postopek je sledeč:

  1. Pisna zahteva za varstvo pravic
    Če delavec meni, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja ali krši katero od njegovih pravic iz delovnega razmerja, ima pravico pisno zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi oziroma da svoje obveznosti izpolni.
  2. Rok za izpolnitev
    Delodajalec ima 8 delovnih dni po vročeni pisni zahtevi, da delavcu odgovori, izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja oziroma odpravi kršitve.
  3. Sodno varstvo
    Če delodajalec v roku 8 delovnih dni po vročeni pisni zahtevi ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja oziroma ne odpravi kršitve (in z morebitnim odgovorom niste zadovoljni), lahko delavec, v roku 30 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo kršitev s strani delodajalca, zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

Zahteva za varstvo pravic

Zahteva za varstvo pravic - Splošno:

Kaj je zahteva za varstvo pravic?
Kdaj ne rabite zahteve za varstvo pravic?
Predhodni postopek za delavce po Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU)?