Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kdaj ne rabite zahteve za varstvo pravic?

Izjeme od pravila predhodnega postopka z zahtevo za varstvo pravic so:

  • Kadar gre za ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, drugih načinov prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali odločitev o disciplinski odgovornosti delavca. V teh primerih lahko delavec v roku 30 dni od dneva vročitve oziroma od dneva, ko je zvedel za kršitev pravice, zahteva neposredno sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.
  • Kadar neizbrani kandidat meni, da je bila pri izbiri kršena zakonska prepoved diskriminacije. V tem primeru lahko neizbrani kandidat v roku 30 dni po prejemu obvestila delodajalca zahteva neposredno sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.
  • Prav tako ni potrebno izvesti predhodnega postopka pri denarnih terjatvah iz delovnega razmerja. Te lahko delavec uveljavlja neposredno pred pristojnim delovnim sodiščem. Pri čemer velja zastaralni rok petih let. Vendar pozor odločitev o obstoju denarne terjatve (pravici do nje) ne sodi v to izjemo, tukaj gre zgolj za že priznane zneske in sam obstoj terjatve za delodajalca ni sporen, t.i. čiste denarne terjatve! Torej v primerih, ko delodajalec že priznanih izplačil ne izplača. Praksa ni jasna in se presoja od primera do primera, tako se priporoča predhodno speljati postopek z zahtevo, saj škoduje vam ne; vam PA škoduje, če ga ne izpeljete in sodišče odloči, da bi ga morali.
V navedenih primerih predhodni postopek pri delodajalcu ni potreben, saj zakon delavcu omogoča, da neposredno uveljavlja sodno varstvo pred delovnim sodiščem. Potrebno je biti pozoren zgolj na roke. Ne glede na navedeno pa lahko delavec tudi v teh primerih pisno zahteva od delodajalca izpolnitev obveznosti oziroma odpravo kršitev, saj lahko tako prepreči eskalacijo spora in da delodajalcu vedeti, da se zaveda svojih pravic in pravnih možnosti.

Zahteva za varstvo pravic

Zahteva za varstvo pravic - Splošno:

Kaj je zahteva za varstvo pravic?
Predhodni postopek za delavce po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1)?
Predhodni postopek za delavce po Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU)?