Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Sem tujec oziroma moj delodajalec ima sedež v tujini?

Zahteva za varstvo pravic je pripravljena na podlagi aktualnega Zakona o delovnih razmerjih. Ta zakon se uporablja za delovna razmerja med delodajalci, ki imajo sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, in pri njih zaposlenimi delavci. Uporablja se tudi za delovna razmerja med tujimi delodajalci in delavci, sklenjena na podlagi pogodbe o zaposlitvi na območju Republike Slovenije.

Za delavce, ki jih tuji delodajalec napoti na delo v Republiko Slovenijo na podlagi pogodbe o zaposlitvi po tujem pravu, se uporablja ta zakon v skladu z določbami, ki urejajo položaj delavcev, napotenih na delo v Republiko Slovenijo.

Naša zahteva omogočajo pripravo dokumenta za tuje delavce in samo za delodajalce s sedežem v Sloveniji.

Zahteva za varstvo pravic

Zahteva za varstvo pravic - Koristni napotki:

Kaj pomeni zahteva za kasnejši sodni postopek?
Katere so kršitve iz delovnega razmerja?
Če ne najdete pogodbe o zaposlitvi?
Kaj pa javni uslužbenci na obrambnem področju?