Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Katere so kršitve iz delovnega razmerja?

Zahtevo za varstvo pravic lahko vložite za katerokoli kršitev pravice oziroma neizpolnjene obveznosti delodajalca, ki vam pripada na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, kolektivnih pogodb, aktov delodajalca in zakonov; ne samo Zakona o delovnih razmerjih, temveč tudi drugih zakonov, ki urejajo pravice in obveznosti v zvezi z delovnim razmerjem, npr. Zakon o javnih uslužbencih. Slednji zakon sicer določa svoj predhodni postopek za sodno varstvo delovnopravnih pravic, ki pa prav tako vključuje zahtevo za varstvo pravic.

Zahteva za varstvo pravic

Zahteva za varstvo pravic - Koristni napotki:

Kaj pomeni zahteva za kasnejši sodni postopek?
Če ne najdete pogodbe o zaposlitvi?
Kaj pa javni uslužbenci na obrambnem področju?
Sem tujec oziroma moj delodajalec ima sedež v tujini?