Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kaj pomeni zahteva za kasnejši sodni postopek?

S pisno zahtevo delavec postavi okvir morebitnega kasnejšega tožbenega zahtevka zoper delodajalca. V zahtevo mora delavec tako vključiti neizpolnitve vseh obveznosti, ki niso izpolnjene in vključiti vse kršitve pravic. Za tiste, ki ne bodo navedene, se kasneje ne bo moglo zahtevati sodnega varstva (vložiti tožbe), ker obvezni predhodni postopek za zahtevo ni bil izveden.

Zahteva za varstvo pravic

Zahteva za varstvo pravic - Koristni napotki:

Katere so kršitve iz delovnega razmerja?
Če ne najdete pogodbe o zaposlitvi?
Kaj pa javni uslužbenci na obrambnem področju?
Sem tujec oziroma moj delodajalec ima sedež v tujini?