Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Če ne najdete pogodbe o zaposlitvi?

V kolikor delavec pogodbe o zaposlitvi ne najde ali misli da je nima več in si ne želi pridobiti kopije pri svojem delodajalcu, to ni ovira za pripravo zahteve za varstvo pravic. Uporabnik pa ne bo imel možnosti vnesti podatkov o pogodbi (datum sklenitve, številko pogodbe in delovno mesto) in bil prepričan o svojih pravicah iz pogodbe ter o veljavnosti morebitne kolektivne pogodbe. S pogodbo o zaposlitvi in kolektivno pogodbo se lahko pravice delavcev določijo ugodneje.

Zahteva za varstvo pravic

Zahteva za varstvo pravic - Koristni napotki:

Kaj pomeni zahteva za kasnejši sodni postopek?
Katere so kršitve iz delovnega razmerja?
Kaj pa javni uslužbenci na obrambnem področju?
Sem tujec oziroma moj delodajalec ima sedež v tujini?