Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kaj je starševska skrb sorodnika?

S podelitvijo starševske skrbi pridobi oseba, ki ji je podeljena starševska skrb za otroka, enake obveznosti in pravice, kot bi jih imeli otrokovi starši in postane zakoniti zastopnik otroka. Starševsko skrb se lahko podeli le polnoletnemu sorodniku, ki je vsaj 18 let starejši od otroka. Le v izjemnih primerih se lahko podeli starševska skrb tudi sorodniku, ki ni 18 let starejši od otroka. Lahko se podeli le sorodniku, ki je z otrokom v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vštetega drugega kolena (npr. dedek ali babica) ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena (bratje in sestre, bratranci in sestrične, otrokovi strici in tete, strici in tete otrokovega starša).

Starševska skrb so obveznosti in pravice, ki se nanašajo na skrb za otrokovo življenje in zdravje, njegovo vzgojo, varstvo in nego, nadzor nad otrokom in skrb za njegovo izobraževanje ter obveznosti in pravice staršev, ki se nanašajo na zastopanje in preživljanje otroka ter na upravljanje njegovega premoženja. Podelitev starševske skrbi se vpiše v matični register.

Vnaprej izražena volja staršev

Vnaprej izražena volja staršev - Splošno:

Kaj je posvojitev?
Kaj je skrbništvo nad otrokom?
Kaj pomeni zaupanje otroka nekomu v varstvo in vzgojo?