Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kaj je skrbništvo nad otrokom?

Namen skrbništva nad mladoletnikom je, da se s skrbjo, vzgojo in izobrazbo vsestransko razvije njegova osebnost in da se le-ta usposobi za samostojno življenje in delo. Skrbnik samostojno upravlja v varovančevem imenu in na njegov račun, kar spada v redno poslovanje in upravljanje varovančevega premoženja (premoženje manjše vrednosti). Skrbnik zastopa varovanca.

Vnaprej izražena volja staršev

Vnaprej izražena volja staršev - Splošno:

Kaj je posvojitev?
Kaj je starševska skrb sorodnika?
Kaj pomeni zaupanje otroka nekomu v varstvo in vzgojo?