Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kaj je posvojitev?

S posvojitvijo nastane med posvojiteljem in posvojencem enako razmerje kot med starši in otroci. Pri posvojitvi se v matični register vpiše posvojitelj kot posvojenčev starš.

Posvojitelj je lahko le polnoletna oseba, ki je vsaj 18 let starejša od posvojenca. Le v izjemnih primerih se lahko dovoli posvojitev tudi posvojitelju, ki ni 18 let starejši od posvojenca. Posvojiti ni mogoče sorodnika v ravni vrsti (potomci preko istega prednika: otroci, vnuki, pravnuki) in tudi ne brata ali sestre.

Vnaprej izražena volja staršev

Vnaprej izražena volja staršev - Splošno:

Kaj je skrbništvo nad otrokom?
Kaj je starševska skrb sorodnika?
Kaj pomeni zaupanje otroka nekomu v varstvo in vzgojo?