Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Pridobitev dokazila o rojstvu otroka.

Če imata zakonca skupne mladoletne otroke, morata predlogu za sporazumno razvezo ali tožbo za razvezo zakonske zveze priložiti in predhodno pridobiti izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka za vsakega od otrok. Priporočljivo je, da izpisek ni starejši od 6 mesecev. Lahko ga pridobite na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji s predložitvijo veljavnega osebnega dokumenta ali na portalu e-uprava, če imate osebno kvalificirano digitalno potrdilo.

Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze
Razveza zakonske zveze - ločitev
Tožba za razvezo zakonske zveze

Razveza zakonske zveze - Koristni napotki:

Pridobitev dokazila o sklenjeni zakonski zvezi.