Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Podjetje je šlo v stečaj, kaj naj delavci vse prijavimo v stečajni postopek?

Najprej preverite ali imate kakšne prednostne terjatve. Prednostne terjatve so zakonsko opredeljene in omogočajo upniku prednostno poplačilo pred navadnimi terjatvami, vendar so omejene glede vsebine in zneskov, ki jih varujejo kot prednostne. Katere so prednostne terjatve imamo navedeno pod ločenim vprašanjem.

Pomembno je da upniki razumejo, da lahko zraven prednostnih terjatev velikokrat prijavijo še navadne terjatve.
Kot prednostne terjatve se recimo varujejo zgolj plače za 6 mesecev pred začetkom stečajnega postopka, plača za sedmi mesec je že navadna terjatev. Prav tako je potrebno biti pozoren na dejstvo, da je pojem "plače" potrebno razumeti iz delovnopravnega vidika in tako zajema zgolj osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost, dodatke in morebitno plačilo za poslovno uspešnost; ne vključuje pa povračila stroškov v zvezi z delom (npr. za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela). Povračila stroškov v zvezi z delom so navadne terjatve in jih je potrebno kot take tudi prijaviti v stečajni postopek.

Prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku
Prijava prednostne in navadne terjatve v stečajnem postopku
Prijava terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku

Prijava terjatve v stečajnem postopku - Življenjske situacije:

Lahko zahtevam povračilo stroškov za pravdo glede prijavljenih terjatev?
Bil sem zaposlen pri pokojnem zapustniku, ki je bil s.p., kakšen postopek bo sedaj to?
V čem se razlikuje stečajni postopek nad premoženjem izbrisane pravne osebe?
V čem se razlikuje postopek stečaja zapuščine brez dedičev?
Kaj se zgodi če ne prijavim izločitvene pravice?