Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Lahko zahtevam povračilo stroškov za pravdo glede prijavljenih terjatev?

Zakon daje možnost upniku, da poleg glavnice terjatve uveljavlja tudi stroške, ki so mu nastali z uveljavljanjem terjatve v sodnem ali drugem postopku pred začetkom stečajnega postopka. Sodna praksa in teorija poudarjata razliko kdaj ti stroški nastanejo. Zagotovo velja, da je upnik upravičen prijaviti stroške, ki so mu nastali v takih postopkih na podlagi že izdane odločbe pred začetkom stečajnega postopka. Na drugi strani pa se upniki, ki odločitve v zadevi oz. odločbe še nimajo pred začetkom stečajnega postopka, morejo odločiti ali te stroške prijavijo (in vzamejo v zakup možnost, da jim stečajni upravitelj stroške prereka) ali jih ne prijavijo (in posledično terjatev za stroške preneha).

Sodna praksa je razdeljena:

  • na eni strani odločitev Višjega sodišča v Ljubljani VSL sklep I Cpg 941/2016 z dne 14.9.2016, ki poudarja obstoj odločitve v dotičnem postopku kot pravni temelj za terjatev stroškov in upravičenost jih zahtevati od stečajnega dolžnika;
  • na drugi strani pa odločitev Višjega sodišča iz Celja VSC sklep Cpg 349/2014 z dne 12.2.2014, ki poudarja načelo enakega obravnavanja upnikov in ponazarja primer upnika, ki je do pravnega temelja prišel zaradi prerekanja stečajnega upravitelja in po nadaljevanju prekinjenega pravdnega postopka; torej so pravdni stroški nastali po začetem stečajnem postopku in ŠE VEČ, stečajni dolžnik jih je sedaj moral plačati prednostno kot stroške stečajnega postopka.

Prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku
Prijava prednostne in navadne terjatve v stečajnem postopku
Prijava terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku

Prijava terjatve v stečajnem postopku - Življenjske situacije:

Podjetje je šlo v stečaj, kaj naj delavci vse prijavimo v stečajni postopek?
Bil sem zaposlen pri pokojnem zapustniku, ki je bil s.p., kakšen postopek bo sedaj to?
V čem se razlikuje stečajni postopek nad premoženjem izbrisane pravne osebe?
V čem se razlikuje postopek stečaja zapuščine brez dedičev?
Kaj se zgodi če ne prijavim izločitvene pravice?