Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

V kakšnem roku morem prijaviti terjatev v stečajni postopek?

V stečajnem postopku mora upnik prijaviti svojo terjatev do insolventnega dolžnika v treh mesecih po objavi oklica o začetku tega postopka.

Poseben rok prijave v enem mesecu
po vročitvi tožbe velja za upnika proti kateremu je bila vložena tožba za izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika, v enem mesecu po vračilu koristi za upnika, ki je vrnil korist, pridobljeno z izpodbojnim pravnim dejanjem in v enem mesecu po prejemu izjave stečajnega dolžnika o uresničitvi odpovedne ali odstopne pravice za prijavo terjatev za povrnitev škode zaradi odpovedi najemne ali zakupne pogodbe in škode oz. razlike pobota zaradi odstopa od vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe.

Prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku
Prijava prednostne in navadne terjatve v stečajnem postopku
Prijava terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku

Prijava terjatve v stečajnem postopku - Splošno:

Kakšna mora biti vsebina prijave terjatve?
Katere so prednostne terjatve?
Katere so podrejene in navadne terjatve in kaj je ločitvena pravica?
Katere odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka so mišljene kot prednostne terjatve?
Kateri davki in prispevki so mišljeni kot prednostne terjatve?
Kakšna mora biti vsebina prijave ločitvene pravice?
Kaj je izločitvena pravica?
Kakšna mora biti vsebina prijave izločitvene pravice?
Morem za prijavo terjatve plačati sodno takso?