Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Katere odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka so mišljene kot prednostne terjatve?

Zakon o delovnih razmerjih določa odpravnino pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi (s strani delavca pri izredni odpovedi in odpovedi zaradi spremembe delodajalca ali s strani delodajalca pri redni odpovedi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti), poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas in ob upokojitvi.
Zakonodajalec je tukaj določil najvišjo višino odpravnine, ki se še lahko šteje kot prednostna terjatev.

Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.
Delavcu pripada odpravnina v višini:

  • 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je delavec zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let,
  • 1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je delavec zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let,
  • 1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je delavec zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.
Za delo pri delodajalcu se šteje tudi delo pri njegovih pravnih prednikih.
Višina odpravnine ne sme presegati 10-kratnika te osnove, če v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti ni določeno drugače.
Vendar POZOR, iz prakse izhaja, da stečajni upravitelji prerekajo odpravnino ob upokojitvi kot prednostno terjatev in jo priznajo kot navadno terjatev.

Prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku
Prijava prednostne in navadne terjatve v stečajnem postopku
Prijava terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku

Prijava terjatve v stečajnem postopku - Splošno:

Kakšna mora biti vsebina prijave terjatve?
V kakšnem roku morem prijaviti terjatev v stečajni postopek?
Katere so prednostne terjatve?
Katere so podrejene in navadne terjatve in kaj je ločitvena pravica?
Kateri davki in prispevki so mišljeni kot prednostne terjatve?
Kakšna mora biti vsebina prijave ločitvene pravice?
Kaj je izločitvena pravica?
Kakšna mora biti vsebina prijave izločitvene pravice?
Morem za prijavo terjatve plačati sodno takso?