Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kakšna mora biti vsebina prijave izločitvene pravice?

Prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku mora vsebovati:

  1. določen zahtevek za priznanje izločitvene pravice, ki vključuje določen opis premoženja, ki je predmet izločitvene pravice,
  2. opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za priznanje izločitvene pravice, in dokaze o teh dejstvih.
Za prijavo izločitvene pravice se uporabljajo naslednje določbe, ki smo jih smiselno navedli:
  • Upnik mora prijavi izločitvene pravice priložiti morebitne listinske dokaze o dejstvih navedenih v opisu dejstev in dokazov.
  • Če prijava izločitvene pravice ne vsebuje opisa dejstev ni dokazov ali če prijavi niso priloženi dokazi, se zanjo ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, temveč upnika bremenijo stroški morebitnega postopka za ugotovitev obstoja izločitvene pravice, če je bila ta prerekana.
  • Če je upnik za uveljavitev izločitvene pravice pred začetkom stečajnega postopka začel pravdni ali drug postopek, mora navesti podatek o sodišču ali drugem pristojnem organu, pred katerim teče postopek, in o opravilni številki zadeve, pod katero se postopek vodi.
  • Če prijava izločitvene pravice ne vsebuje podatkov o začetem pravdnem ali drugem postopku, se znajo ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, temveč upnika bremenijo vsi stroški, ki nastanejo zaradi take opustitve.

Prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku
Prijava prednostne in navadne terjatve v stečajnem postopku
Prijava terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku

Prijava terjatve v stečajnem postopku - Splošno:

Kakšna mora biti vsebina prijave terjatve?
V kakšnem roku morem prijaviti terjatev v stečajni postopek?
Katere so prednostne terjatve?
Katere so podrejene in navadne terjatve in kaj je ločitvena pravica?
Katere odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka so mišljene kot prednostne terjatve?
Kateri davki in prispevki so mišljeni kot prednostne terjatve?
Kakšna mora biti vsebina prijave ločitvene pravice?
Kaj je izločitvena pravica?
Morem za prijavo terjatve plačati sodno takso?