Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Vse izhaja iz listin, zakaj morem sam to navajati?

  • Upnik mora prijavi izločitvene pravice priložiti morebitne listinske dokaze o dejstvih navedenih v opisu dejstev in dokazov. Sodna praksa (VSL sklep Cst 117/2017) navaja da zgolj predložitev nekaj listin ne predstavlja prijave izločitvene pravice. Priloge (listinski dokazi) so namreč namenjeni le dokazovanju resničnosti navedb upnika v zahtevku in ne pomenijo navedb oziroma vira podatkov. (Levstek M., Položaj in poplačilo ločitvenih in izločitvenih upnikov, Aktualna vprašanja insolvenčnega prava: 3. strokovno srečanje, GV Založba, 2011, str. 62)
Napisano seveda velja analogno tudi za prijavo terjatve in ločitvene pravice.

Prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku
Prijava prednostne in navadne terjatve v stečajnem postopku
Prijava terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku

Prijava terjatve v stečajnem postopku - Koristni napotki:

Kje pridobim podrobne informacije o stečajnem postopku?
Kaj se zgodi z nedenarnimi terjatvami ob začetku stečajnega postopka?
Katera je pogojna terjatev?
Kateri je datum dospelosti terjatve?
Kaj pomeni kapitalizirani znesek obresti?
Kaj je prenos lastninske pravice v zavarovanje?
Kaj pomeni individualizacija premičnine kot predmeta izločitvene pravice?
Ali lahko prijavim izločitveno pravico za terjatev kot drugo premoženje?
Kaj so posebna pravila za prijavo izločitvene pravice glede nepremičnine?