Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kje pridobim podrobne informacije o stečajnem postopku?

V kolikor ne veste pod katero opravilno številko se vodi stečajni postopek ali katero sodišče vodi postopek, je vsakomur omogočen brezplačen vpogled v postopke zaradi insolventnosti na spletni strani AJPES-a eINSOLV. Gre za Vpisnik zadev v postopkih zaradi insolventnosti, ki ga vodi Vrhovno sodišče RS. Na voljo so osnovni podatki o posamezni zadevi (postopku zaradi insolventnosti) in seznam opravljenih procesnih dejanj.

Kadar gre za postopek osebnega stečaja potrošnika, boste za vpogled potrebovali več podatkov. Iskanje podatkov o potrošniku je omogočeno na podlagi opravilne številke in na podlagi vnosa naslednjih kombinacij podatkov:

  • EMŠO ter ime in priimek,
  • davčna številka ter ime in priimek (na podlagi vnosa samo EMŠO ali davčne številke je dostopna samo informacija ali je postopek zaradi insolventnosti začet),
  • ime in priimek, naslov stalnega prebivališča in rojstni datum.

Prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku
Prijava prednostne in navadne terjatve v stečajnem postopku
Prijava terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku

Prijava terjatve v stečajnem postopku - Koristni napotki:

Vse izhaja iz listin, zakaj morem sam to navajati?
Kaj se zgodi z nedenarnimi terjatvami ob začetku stečajnega postopka?
Katera je pogojna terjatev?
Kateri je datum dospelosti terjatve?
Kaj pomeni kapitalizirani znesek obresti?
Kaj je prenos lastninske pravice v zavarovanje?
Kaj pomeni individualizacija premičnine kot predmeta izločitvene pravice?
Ali lahko prijavim izločitveno pravico za terjatev kot drugo premoženje?
Kaj so posebna pravila za prijavo izločitvene pravice glede nepremičnine?