Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Katera je pogojna terjatev?

Upnik lahko uveljavlja svojo terjatev kot pogojno terjatev. V tem primeru mora zahtevek za priznanje terjatve vsebovati določen opis okoliščin, nastanek katerih pomeni uresničitev odložnega ali razveznega pogoja, s katerim je povezana terjatev.

Pogojna terjatev z odložnim pogojem, pomeni da terjatev šele bo nastala po uresničitvi nekega dejstva oz. okoliščine.

Pogojna terjatev z rezveznim pogojem, pomeni da bo terjatev prenehala po uresničitvi neke določene okoliščine.

Prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku
Prijava prednostne in navadne terjatve v stečajnem postopku
Prijava terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku

Prijava terjatve v stečajnem postopku - Koristni napotki:

Kje pridobim podrobne informacije o stečajnem postopku?
Vse izhaja iz listin, zakaj morem sam to navajati?
Kaj se zgodi z nedenarnimi terjatvami ob začetku stečajnega postopka?
Kateri je datum dospelosti terjatve?
Kaj pomeni kapitalizirani znesek obresti?
Kaj je prenos lastninske pravice v zavarovanje?
Kaj pomeni individualizacija premičnine kot predmeta izločitvene pravice?
Ali lahko prijavim izločitveno pravico za terjatev kot drugo premoženje?
Kaj so posebna pravila za prijavo izločitvene pravice glede nepremičnine?