Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kaj pomeni kapitalizirani znesek obresti?

Zakon daje upniku možnost, da lahko poleg glavnice terjatve uveljavlja tudi obresti. V primeru uveljavljanja obresti pa se mora navesti kapitalizirani znesek obresti.
Kapitalizirani znesek obresti je skupen znesek vseh obresti, ki se prišteje glavnici. Obresti za posamezno terjatev pa se izračunajo od dospelosti terjatve do začetka stečajnega postopka.

Uporabite aplikacijo Vrhovnega sodišča RS za izračun zamudnih obresti, pri čemer izpolnite datum, znesek, ohranite vrsto "dolg" in datum izračuna. Če je npr. zadnji dan za izplačilo plače 18. v mesecu, potem zavedete datum 19., za datum izračuna pa izberete datum začetka stečajnega postopka.

Prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku
Prijava prednostne in navadne terjatve v stečajnem postopku
Prijava terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku

Prijava terjatve v stečajnem postopku - Koristni napotki:

Kje pridobim podrobne informacije o stečajnem postopku?
Vse izhaja iz listin, zakaj morem sam to navajati?
Kaj se zgodi z nedenarnimi terjatvami ob začetku stečajnega postopka?
Katera je pogojna terjatev?
Kateri je datum dospelosti terjatve?
Kaj je prenos lastninske pravice v zavarovanje?
Kaj pomeni individualizacija premičnine kot predmeta izločitvene pravice?
Ali lahko prijavim izločitveno pravico za terjatev kot drugo premoženje?
Kaj so posebna pravila za prijavo izločitvene pravice glede nepremičnine?