Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Ali lahko prijavim izločitveno pravico za terjatev kot drugo premoženje?

Sodba VSL I Cpg 596/2015 navaja, da lahko obstaja izločitvena pravica zgolj na stvareh, in ne na terjatvah. Avtor B. Špec članka Denar je danes redko stvar: izločitvena pravica na premičninah in drugem premoženju (Revija Odvetnik, št. 81/2017, OZS, str. 17) meni, da gre za zmotno presojo in v ta namen navaja sodbo VSC CPG 175/2016, kjer pritožbeno sodišče meni, da med druge premoženjske pravice sodijo tudi terjatve. Hkrati avtor navaja, da je v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) predmet fiduciarnega prenosa tudi finančni instrument in tako predmet izločitvene pravice.

Prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku
Prijava prednostne in navadne terjatve v stečajnem postopku
Prijava terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku

Prijava terjatve v stečajnem postopku - Koristni napotki:

Kje pridobim podrobne informacije o stečajnem postopku?
Vse izhaja iz listin, zakaj morem sam to navajati?
Kaj se zgodi z nedenarnimi terjatvami ob začetku stečajnega postopka?
Katera je pogojna terjatev?
Kateri je datum dospelosti terjatve?
Kaj pomeni kapitalizirani znesek obresti?
Kaj je prenos lastninske pravice v zavarovanje?
Kaj pomeni individualizacija premičnine kot predmeta izločitvene pravice?
Kaj so posebna pravila za prijavo izločitvene pravice glede nepremičnine?