Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kakšna opravila oz. posle lahko sklepa pooblaščenec?

Pooblaščencu so dovoljeni samo tisti pravni posli, za katere je pooblaščen.
Pooblaščencu, ki ima splošno pooblastilo, so dovoljeni samo pravni posli, ki spadajo v redno poslovanje.
Pooblaščenec ne sme brez posebne pooblastitve za vsak posamezen primer prevzeti menične obveznosti, skleniti pogodbe o poroštvu, o poravnavi, o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin, se spustiti v spor ali skleniti arbitražni sporazum in se tudi ne brez povračila odpovedati kakšni pravici.

Pooblastilo

Pooblastilo - Splošno:

Ali lahko pooblastilo pripravim sam?
Ali lahko prekličem pooblastilo?
Kaj je pooblastilo?
Kaj je splošno in kaj posebno pooblastilo?