Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kaj je splošno in kaj posebno pooblastilo?

Splošno pooblastilo je pooblastilo brez izrecnih omejitev. Navadno ga damo za zastopanje na nekem določenem širšem področju. Pooblaščencu, ki ima splošno pooblastilo, so dovoljeni samo pravni posli, ki spadajo v redno poslovanje.

Posebno pooblastilo je pooblastilo za določeno dejanje za vsak posamezen primer posebej. Pooblaščenec ne sme brez posebne pooblastitve za vsak posamezen primer prevzeti menične obveznosti, skleniti pogodbe o poroštvu, o poravnavi, o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin, se spustiti v spor ali skleniti arbitražni sporazum in se tudi ne brez povračila odpovedati kakšni pravici.

Pooblastilo

Pooblastilo - Splošno:

Ali lahko pooblastilo pripravim sam?
Ali lahko prekličem pooblastilo?
Kaj je pooblastilo?
Kakšna opravila oz. posle lahko sklepa pooblaščenec?