Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Ali lahko pooblastilo pripravim sam?

Praviloma da, gotovo pa ne, če gre npr. če je pooblastilo dano za sklenitev pogodbe, za katero se zahteva oblika notarskega zapisa. Oblika, ki je z zakonom predpisana za neko pogodbo ali kakšen drug pravni posel, velja tudi za pooblastilo za sklenitev te pogodbe oziroma za ta posel.

Pooblastilo

Pooblastilo - Splošno:

Ali lahko prekličem pooblastilo?
Kaj je pooblastilo?
Kaj je splošno in kaj posebno pooblastilo?
Kakšna opravila oz. posle lahko sklepa pooblaščenec?