Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Sem tujec oziroma moj delodajalec ima sedež v tujini?

Odpovedi pogodbe o zaposlitvi so pripravljene na podlagi aktualnega Zakona o delovnih razmerjih. Ta zakon se uporablja za delovna razmerja med delodajalci, ki imajo sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, in pri njih zaposlenimi delavci. Uporablja se tudi za delovna razmerja med tujimi delodajalci in delavci, sklenjena na podlagi pogodbe o zaposlitvi na območju Republike Slovenije.

Za delavce, ki jih tuji delodajalec napoti na delo v Republiko Slovenijo na podlagi pogodbe o zaposlitvi po tujem pravu, se uporablja ta zakon v skladu z določbami, ki urejajo položaj delavcev, napotenih na delo v Republiko Slovenijo.

Naše odpovedi omogočajo pripravo dokumenta za tuje delavce in samo za delodajalce s sedežem v Sloveniji!

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca
Opomin delodajalcu na izpolnitev obveznosti
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - Življenjske situacije:

Kaj se zgodi če nisem izvedel predhodnega postopka pri izredni odpovedi?
Ne najdem ali nimam več pogodbe o zaposlitvi?
Čaka me nova služba, imam pa odpovedni rok?
Ali zaradi izpolnitve obveznosti delodajalca pri izredni odpovedi lahko še podam izredno odpoved?