Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kaj se zgodi če nisem izvedel predhodnega postopka pri izredni odpovedi?

Pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi mora delavec delodajalca pisno opomniti na izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno obvestiti inšpektorat za delo. V kolikor delavec tega postopka ne izpeljete, se odpoved pogodbe o zaposlitvi ne bo štela za izredno odpoved, temveč za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi (z odpovednim rokom). (Krašovec D., Novi veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2013, Založba Reforma d.o.o., Ljubljana, 2013. str. 535; VDSS sodba Pdp 402/2011)

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca
Opomin delodajalcu na izpolnitev obveznosti
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - Življenjske situacije:

Ne najdem ali nimam več pogodbe o zaposlitvi?
Sem tujec oziroma moj delodajalec ima sedež v tujini?
Čaka me nova služba, imam pa odpovedni rok?
Ali zaradi izpolnitve obveznosti delodajalca pri izredni odpovedi lahko še podam izredno odpoved?