Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Čaka me nova služba, imam pa odpovedni rok?

Ne glede na določen odpovedni rok, se lahko delavec z delodajalcem dogovori o krajšem odpovednem roku, vendar lahko delodajalec pogojuje sklenitev takšnega dogovora s plačilom ustreznega denarnega povračila (odškodnine, odmene) namesto dela ali celotnega odpovednega roka. Sporazum o skrajšanju odpovednega roka mora biti naknadno sklenjen v pisni obliki. Z uporabo naše odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa lahko uporabnik izkoristi možnost predlagati krajši odpovedni rok.

Znesek denarnega povračila zakonsko ni določen, gre za dogovor med delavcem in delodajalcem. Višina je lahko sorazmerno enaka plači, ki bi jo delavec prejel, če bi v odpovednem roku delal ali bi šlo za znesek po dogovoru. Zakon sicer izrecno ne določa kdo je dolžan izplačati denarno povračilo, možnost izplačila le dovoljuje. Vendar iz prakse izhaja, da denarno izplačilo izplača stranka, v katere interesu je, da do krajšega odpovednega roka pride; torej stranka, ki ga predlaga.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca
Opomin delodajalcu na izpolnitev obveznosti
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - Življenjske situacije:

Kaj se zgodi če nisem izvedel predhodnega postopka pri izredni odpovedi?
Ne najdem ali nimam več pogodbe o zaposlitvi?
Sem tujec oziroma moj delodajalec ima sedež v tujini?
Ali zaradi izpolnitve obveznosti delodajalca pri izredni odpovedi lahko še podam izredno odpoved?