Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Ali zaradi izpolnitve obveznosti delodajalca pri izredni odpovedi lahko še podam izredno odpoved?

Sodišča so tudi že zavzela stališče, da opominjanje delodajalca pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ni namenjeno temu, da delodajalec očitano kršitev odpravi ali da obveznost izpolni; tudi recimo naknadno plačilo nepravočasno izplačane plače ne vpliva na obstoj odpovednega razloga. (Weber N., Izredna odpoved delavca zaradi neizplačevanja plače, Pravna praksa, leto 2014, št. 14, str. 18, GV Založba, d.o.o.; VDSS sodba 536/2011; VDSS sodba Pdp 973/2004; VDSS sodba Pdp 223/2012)

Tudi naslednja sodna praksa pravi, da je izredna odpoved po (in kljub) izpolnitvi delodajalca zakonita:
"Z nakazilom zneska, ki ga je tožnica navedla v zahtevi za izpolnitev obveznosti, ni prenehal razlog za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavca. Pri zamudah z izplačilom plače gre po svoji naravi za kršitev, ki je ni mogoče sanirati z naknadnim plačilom zapadlih obveznosti. Zato zgolj iz razloga, ker je tožena stranka po pisnem opozorilu ta znesek nakazala, ni mogoče šteti, da bi bila odpoved nezakonita." (VDSS sodba Pdp 1073/2013)

POZOR!
Nova sodna praksa Vrhovnega sodišča (VSRS sodba VIII Ips 47/2016) pravi, da delodajalec s plačilom zakonskih zamudnih obresti v tridnevnem roku po delavčevem opominu odpravi kršitev, zato pogoj za izredno odpoved ni podan.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca
Opomin delodajalcu na izpolnitev obveznosti
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - Življenjske situacije:

Kaj se zgodi če nisem izvedel predhodnega postopka pri izredni odpovedi?
Ne najdem ali nimam več pogodbe o zaposlitvi?
Sem tujec oziroma moj delodajalec ima sedež v tujini?
Čaka me nova služba, imam pa odpovedni rok?