Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

V kakšnem roku moram podati izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi mora delavec podati najkasneje v 30 dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved (subjektivni zastaralni rok) in najkasneje v šestih mesecih od nastanka razloga (objektivni zastaralni rok).

V primeru krivdnega razloga na strani delodajalca, ki ima vse znake kaznivega dejanja, lahko delavec odpove pogodbo o zaposlitvi v 30 dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved in storilca ves čas, ko je možen kazenski pregon (npr. za kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic delavcev po prvem odstavku 196. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) je možen kazenski pregon šest let od storitve kaznivega dejanja).

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca
Opomin delodajalcu na izpolnitev obveznosti
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - Splošno:

Kaj je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi?
Kakšen imam odpovedni rok pri redni odpovedi?
Kaj je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi?
Kakšen je pravilni postopek za izvedbo izredne odpovedi?
Kaj je odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca?
Kakšen imam odpovedni rok pri odpovedi zaradi spremembe delodajalca?
Kako moram vročiti odpoved pogodbe o zaposlitvi?