Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kakšen imam odpovedni rok pri redni odpovedi?

Delavec in delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno (pogodba o zaposlitvi ali kolektivna pogodba) določenem odpovednem roku, pri določitvi katerega morata pogodbeni stranki upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, določenega z Zakonom o delovnih razmerjih. V kolikor ima delavec v pogodbi o zaposlitvi naveden krajši odpovedni rok kot velja po zakonu, potem ta rok zanj ne velja, saj velja zakonska določba.
V primeru:

  • odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega dela s strani delavca ali delodajalca zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela je odpovedni rok sedem dni,
  • redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je odpovedni rok do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,
  • redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca od enega leta zaposlitve pri delodajalcu pa 30 dni.
S pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo je lahko dogovorjen daljši odpovedni rok, vendar ne daljši kot 60 dni. V kolikor ima delavec v pogodbi naveden daljši rok, torej daljši od 60 dni, velja zakonska določba.

Za dobo zaposlitve pri delodajalcu se šteje tudi doba zaposlitve pri njegovih pravnih prednikih.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca
Opomin delodajalcu na izpolnitev obveznosti
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - Splošno:

Kaj je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi?
Kaj je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi?
V kakšnem roku moram podati izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi?
Kakšen je pravilni postopek za izvedbo izredne odpovedi?
Kaj je odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca?
Kakšen imam odpovedni rok pri odpovedi zaradi spremembe delodajalca?
Kako moram vročiti odpoved pogodbe o zaposlitvi?