Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kako moram vročiti odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Odpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti vročena delodajalcu. Vroča se:

  • praviloma osebno v prostorih delodajalca,
  • s priporočeno pošiljko s povratnico,
  • s priporočeno pošiljko s povratnico inšpektoratu za delo.
Delodajalec, ki se mu odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča v prostorih delodajalca, je dolžan prevzeti odpoved pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da je bila vročitev opravljena, če pogodbena stranka odkloni vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Dokazno breme za vročitev oziroma odklonitev vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi je na delavcu, saj ta odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi se delodajalcu vroča s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov sedeža delodajalca, določenega v pogodbi o zaposlitvi.

Če delodajalec na naslovu iz pogodbe o zaposlitvi ni znan, se vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi šteje za opravljeno, ko delavec odpoved pogodbe o zaposlitvi vroči s priporočeno pošiljko s povratnico inšpektoratu za delo.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca
Opomin delodajalcu na izpolnitev obveznosti
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - Splošno:

Kaj je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi?
Kakšen imam odpovedni rok pri redni odpovedi?
Kaj je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi?
V kakšnem roku moram podati izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi?
Kakšen je pravilni postopek za izvedbo izredne odpovedi?
Kaj je odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca?
Kakšen imam odpovedni rok pri odpovedi zaradi spremembe delodajalca?