Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kakšen imam odpovedni rok pri odpovedi zaradi spremembe delodajalca?

Če se pri delodajalcu prevzemniku iz objektivnih razlogov v dveh letih od datuma prenosa poslabšajo pravice iz pogodbe o zaposlitvi oziroma se bistveno spremenijo pogoji dela delavca pri prevzemniku in delavec zato odpove pogodbo o zaposlitvi, ima delavec enake pravice, kot če pogodbo o zaposlitvi odpove delodajalec iz poslovnih razlogov. Pri določanju odpovednega roka, pravice do odpravnine in vseh drugih pravic, ki so vezane na delovno dobo, se upošteva delovna doba delavca pri obeh delodajalcih.

V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnega razloga je odpovedni rok:

  • do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,
  • od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni,
  • nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni,
  • nad 25 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 80 dni, če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določen drugačen odpovedni rok, vendar ne krajši kot 60 dni.
Za dobo zaposlitve pri delodajalcu se šteje tudi doba zaposlitve pri njegovih pravnih prednikih, torej pri delodajalcu prenosniku (prejšnjem delodajalcu) in delodajalcu prevzemniku (zdajšnjem delodajalcu).

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca
Opomin delodajalcu na izpolnitev obveznosti
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - Splošno:

Kaj je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi?
Kakšen imam odpovedni rok pri redni odpovedi?
Kaj je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi?
V kakšnem roku moram podati izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi?
Kakšen je pravilni postopek za izvedbo izredne odpovedi?
Kaj je odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca?
Kako moram vročiti odpoved pogodbe o zaposlitvi?