Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Višina odškodnine pri izredni odpovedi?

Pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi pripada delavcu tudi odškodnina najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka. Za izračun odpovednega roka velja, da ima delavec enake pravice, kot če bi pogodbo o zaposlitvi odpovedal njegov delodajalec iz poslovnih razlogov.

V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnega razloga je odpovedni rok:

  • do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,
  • od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni,
  • nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni,
  • nad 25 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 80 dni, če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določen drugačen odpovedni rok, vendar ne krajši kot 60 dni.
Za delo pri delodajalcu se šteje tudi delo pri njegovih pravnih prednikih, npr. če je v preteklosti prišlo do prevzetja podjetja ali do pravnega prenosa podjetja ali dela podjetja. Pri odpovedi zaradi spremembe delodajalca se torej upošteva delovna doba pri delodajalcu prenosniku (prejšnjem delodajalcu) in delodajalcu prevzemniku (zdajšnjem delodajalcu).

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca
Opomin delodajalcu na izpolnitev obveznosti
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - Koristni napotki:

Kako preverite ali so prispevki za socialno varnost plačani?
Neizplačilo nadomestila plače?
Kaj pomeni bistveno zmanjšana plača?
Kadar izredni odpovedni razlog zahteva trajanje dveh mesecev?
Varnost in zdravje delavcev pri delu?
Višina odpravnine pri izredni odpovedi in odpovedi zaradi spremembe delodajalca?
Zavedba kraja in datuma podpisa odpovedi?