Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Višina odpravnine pri izredni odpovedi in odpovedi zaradi spremembe delodajalca?

Pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi in odpovedi zaradi spremembe delodajalaca, delavcu pripada odpravnina kot da če bi pogodbo o zaposlitvi odpovedal njegov delodajalec iz poslovnih razlogov.

Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.
Delavcu pripada odpravnina v višini:

  • 1/5 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let,
  • 1/4 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let,
  • 1/3 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.
Za delo pri delodajalcu se šteje tudi delo pri njegovih pravnih prednikih, npr. če je v preteklosti prišlo do prevzetja podjetja ali do pravnega prenosa podjetja ali dela podjetja. Pri odpovedi zaradi spremembe delodajalca se torej upošteva delovna doba pri delodajalcu prenosniku (prejšnjem delodajalcu) in delodajalcu prevzemniku (zdajšnjem delodajalcu).

Pri izredni odpovedi, ki nima odpovednega roka, se upošteva tudi delovna dobo, ki bi jo delavec dosegel v času odpovednega roka, do katerega pri izredni odpovedi ne bo prišlo, saj se tudi ta doba šteje kot delo pri delodajalcu. (Šercer M., Štetje delovne dobe in višina odpravnine, Pravna Praksa, GV Založba, 2015, številka 3-4, str. 26). Ti dodatni dnevi ali meseci so morda ravno toliko kot lahko delavcu manjka, da izpolnjuje pogoj dodatnega leta delovne dobe in s tem višjo odpravnino.

Višina odpravnine ne sme presegati 10-kratnika omenjene osnove, če v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti ni določeno drugače.
Za izračun odpravnine iz poslovnih razlogov se upošteva vsa plača, torej z dodatki, ne le osnova.
Če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače, mora delodajalec izplačati delavcu odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Evidenca kolektivnih pogodb je dostopna na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca
Opomin delodajalcu na izpolnitev obveznosti
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - Koristni napotki:

Kako preverite ali so prispevki za socialno varnost plačani?
Neizplačilo nadomestila plače?
Kaj pomeni bistveno zmanjšana plača?
Kadar izredni odpovedni razlog zahteva trajanje dveh mesecev?
Varnost in zdravje delavcev pri delu?
Višina odškodnine pri izredni odpovedi?
Zavedba kraja in datuma podpisa odpovedi?