Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Varnost in zdravje delavcev pri delu?

Delavec lahko izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če delodajalec ni zagotavljal varnosti in zdravja delavcev pri delu in je delavec od delodajalca predhodno zahteval odpravo grozeče neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali zdravje.

Po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) ima delavec pravico odkloniti delo, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje ali zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varnostni ukrepi, ter zahtevati, da se nevarnost odpravi.

Med delom pa ima delavec v primeru resne in neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje pravico ustrezno ukrepati, skladno s svojim znanjem in tehničnimi sredstvi, ki jih ima na razpolago, v primeru neizogibne nevarnosti pa zapustiti nevarno delovno mesto, delovni proces oziroma delovno okolje.

V primerih iz prejšnjega odstavka delavec ni odgovoren za škodo, ki bi nastala iz njegovega delovanja, razen če jo je povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca
Opomin delodajalcu na izpolnitev obveznosti
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - Koristni napotki:

Kako preverite ali so prispevki za socialno varnost plačani?
Neizplačilo nadomestila plače?
Kaj pomeni bistveno zmanjšana plača?
Kadar izredni odpovedni razlog zahteva trajanje dveh mesecev?
Višina odpravnine pri izredni odpovedi in odpovedi zaradi spremembe delodajalca?
Višina odškodnine pri izredni odpovedi?
Zavedba kraja in datuma podpisa odpovedi?