Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kako preverite ali so prispevki za socialno varnost plačani?

Obvezni prispevki za socialno varnost so določeni z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

Preko sistema eDavki lahko pridobite podatke o plačanih obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja, tako da vstopite v osebni portal eDavki ter oddate "Vlogo za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja" - obrazec IREK-21. Uporabnik eDavkov lahko postane vsak davčni zavezanec. Za uporabo potrebujete le računalnik s primerno opremo, dostop do interneta in ustrezno digitalno potrdilo.
Lahko se seveda zglasite tudi pri vašem finančnem uradu in podate vlogo za razkritje podatkov.

Prav tako lahko preverite urejenost vašega zdravstvenega zavarovanja preko spletnega portala Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca
Opomin delodajalcu na izpolnitev obveznosti
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - Koristni napotki:

Neizplačilo nadomestila plače?
Kaj pomeni bistveno zmanjšana plača?
Kadar izredni odpovedni razlog zahteva trajanje dveh mesecev?
Varnost in zdravje delavcev pri delu?
Višina odpravnine pri izredni odpovedi in odpovedi zaradi spremembe delodajalca?
Višina odškodnine pri izredni odpovedi?
Zavedba kraja in datuma podpisa odpovedi?