Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kadar izredni odpovedni razlog zahteva trajanje dveh mesecev?

Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi morate podati najkasneje v 30 dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved (subjektivni zastaralni rok) in najkasneje v šestih mesecih od nastanka razloga (objektivni zastaralni rok). Potrebno je biti pozoren na absolutni zastaralni rok šestih mesecev za izredno odpoved. Kadar izredni odpovedni razlog zahteva trajanje vsaj dveh mesecev in bi delavec npr. želel podati odpoved meseca avgusta, sklicujete se pa na kršitev meseca januarja in junija, potem meseca avgusta, meseca januarja več ne bi mogli upoštevati zaradi absolutnega zastaranja. Podobno velja kadar odpovedni razlog zahteva trajanje treh mesecev.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca
Opomin delodajalcu na izpolnitev obveznosti
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - Koristni napotki:

Kako preverite ali so prispevki za socialno varnost plačani?
Neizplačilo nadomestila plače?
Kaj pomeni bistveno zmanjšana plača?
Varnost in zdravje delavcev pri delu?
Višina odpravnine pri izredni odpovedi in odpovedi zaradi spremembe delodajalca?
Višina odškodnine pri izredni odpovedi?
Zavedba kraja in datuma podpisa odpovedi?